Ngoài những món ăn dân dã ngon miệng, Nhà hàng "Bếp Mẹ Ỉn" còn 'ăn khách' nhờ cái tên ngộ nghĩnh nữa. - Authentic Vietnamese Cuisine - Bếp Mẹ Ỉn

Ngoài những món ăn dân dã ngon miệng, Nhà hàng “Bếp Mẹ Ỉn” còn ‘ăn khách’ nhờ cái tên ngộ nghĩnh nữa.