Trải nghiệm món ăn Việt Nam 75K giữa làng quê Việt tại trung tâm quận 1 với Bếp Mẹ Ỉn