Qua Bếp Mẹ Ỉn Farm chỗ chị Hoa và anh Albin thử buffet thịt nướng sắp ra mắt.