Bếp mẹ Ỉn, hẻm 136 Lê Thánh Tôn, Q.1, ngay chợ Bến Thành. - Authentic Vietnamese Cuisine - Bếp Mẹ Ỉn

Bếp mẹ Ỉn, hẻm 136 Lê Thánh Tôn, Q.1, ngay chợ Bến Thành.